5bb333d11624630e00c199b6 orignal DSC4041

Bild: MÄN

#metoo- ett år senare

Ett år har gått sedan #metoo-rörelsen drog i gång i Sverige där tusentals kvinnor vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp. Hur har kunskapen om ”metoo påverkat svenska mäns attityder?

Finns det ett ökat engagemang för jämställdhet och mot våld? Anser män i Sverige att de som grupp har något särskilt ansvar för det sexualiserade våld och trakasserier som män utsätter andra för?

En Kantar Sifo undersökning, riktad till män i åldern 18-79 år, visar att 85 procent menar att män som grupp har ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier. Trots det har endast 43 procent av männen rannsakat sitt eget beteende.

– Det är positivt att majoriteten tycker att män har ett gemensamt ansvar för att motverka det som kvinnor vittnade om under #metoo. Men det är intressant att en så pass stor andel av männen inte tycker att det verkar handla om dem själva. Männen ser problemen, men inte att de själva kan vara en bidragande orsak, säger Alán Ali, ordförande i MÄN som beställt undersökningen.

MÄN är en ideell feministisk organisation som jobbar för en jämställd värld utan våld. Efter #metoo förra året så fick organisationen tusen nya medlemmar på kort tid. Det innebar att fler lokalgrupper runt om i landet startades och i skrivande stund så håller den första lokalklubben i Västerås att bildas. Organisationen har lång erfarenhet av att arrangera samtalsgrupper för män, både i Sverige och på olika platser i världen.

– Vi märker tydligt att det finns ett stort engagemang och under våra samtalskvällar säger många män att det finns ett behov och en vilja att prata om jämställdhet tillsammans med andra män, säger Alán.

I samtalsgrupperna diskuteras det bland annat om hur normer har påverkat var och en av deltagarna.

– Genom att prata med varandra i trygga rum om erfarenheter, känslor och viljan att förändra så kan vi utifrån våra kunskaper från samtalsgrupperna skapa en förändring i samhället. De flesta som deltar i en samtalsgrupp är förvånade över hur befriande det är att dela med sig av sina känslor, och att få lära sig att lyssna. För de flesta blir det en ny erfarenhet, att lära sig att lyssna utan att behöva svara med en lösning, säger Alán.

MÄN har fått pengar från Postkodstiftelsen för en samtalsturné som är i gång. Samtalsturnén #eftermetoo ska sätta 1500 män i samtal på 20 orter runt om i Sverige där samtalet handlar om #metoo och jämställdhet. Målet är att få killar och män att titta på jämställdhet ur mäns perspektiv. Att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en samhällsfråga.

– Som män föds vi in i en överordnad roll och ärver en massa privilegier som vi inte bett om. Vi kan däremot göra aktiva val och våga säga nej till normer och uttryck, våga säga ifrån när vi ser andra bli drabbade och bidra till ett jämställt samhälle. Därför är det viktigt för oss män att se på jämställdhet från ett eget perspektiv och sluta se det som en fråga enbart för andra. Vi män kan inte säga oss vilja ha ett jämställt samhälle men sedan inte vara beredda att engagera oss för det, säger Alán.

5bb333d11624630e00c199b6 orignal DSC4041

Lyssna på kvinnors berättelser, prata och lyssna på andra män och dela era erfarenheter och känslor med varandra, uppmanar Alán Ali, ordförande i organisationen Män.

Bild: MÄN

”Vi märker tydligt att det finns ett stort engagemang och under våra samtalskvällar säger många män att det finns ett behov och en vilja att prata om jämställdhet tillsammans med andra män”

Alán Ali

Undersökningen

Undersökningen som Kantar Sifo genomförde på uppdrag av Män är genomförd är genomförd via en webbpanel.

1.072 stycken män med ett riksrepresentativt urval av personer mellan 18–79 år har intervjuades under perioden 4 till 10 oktober 2018.

Hela undersökningen finns på: mfj.se/undersokning-ett-ar-efter-metoo

Lokala grupper i Sverige

Besök Facebook-gruppen "MÄN - västerås” för mer information om vad som händer lokalt.

– Ett första steg blir att få till ett stormöte i början av nästa år där vi främst kommer att fokusera på att få igång fler samtalsgrupper för män än de som några av oss redan är med i, då vi tror att det är väldigt bra att "börja med sig själv”, berättar Tård Wennerborg, initiativtagare till MÄN- Västerås.

91915077 10159826715098986 5596910791249887232 o

Bild: Privat