Cecilia press 1 1

Nu blir det enklare att spåra

Det finns ett stort behov av ökad spårbarhet: för ökad livsmedelssäkerhet, förbättrat och förenklat produktionssystem samt möjligheten att berätta produktens fulla historia, menar Cecilia Ryegård, grundare av Foodchain by blockchain.

Foodchain by blockchain vill skapa full spårbarhet och transparens i livsmedelskedjan som ger konsumenten en full inblick i hur livsmedelsproduktionen har gått till, hela vägen från korn till limpa. Men systemlösningen underlättar även för alla aktörer i livsmedelskedjan att kunna leverera spårbarheten på ett digitalt sätt.

– Vi har ju en livsmedelslagstiftning som bland annat kräver väldigt mycket av producenterna, lantbrukarna och förädlarna för en hög spårbarhet. Den dokumentationen har fram tills nu skett till stor del med papper, penna och Excel för de allra flesta, berättar Cecilia.

Data och informationen finns någonstans i livsmedelskedjan, men den är väldigt svår att få tag på. Men nu kan lantbrukaren enkelt logga digitalt den data som tillhör produktionen via en app, och viss del av data tas då upp i blockkedjan och blir spårbar.

– Vi brukar säga att vi spar så lite som möjligt, men tillräckligt mycket för att kunna verifiera spårbarheten och transparensen. Inga avslöjande recept eller så, utan bara det som är nödvändigt enligt lagkraven.

20220609 155719

Genom att scanna QR koden på förpackningen så kan du få veta produktens hela historia, från vilket datum kornet sattes i backen till hur mycket kväve man lagt på åkern.

Det ger lantbrukaren en chans att kunna visa det arbetet man har gjort för till exempel hållbarhet eller djurvälfärd hela vägen ut till slutkonsumenten.

– Det finns ju enormt mycket bra arbete som görs på ute på gårdarna idag som aldrig når fram till slutkonsumenten. Det här är ett sätt för att synliggöra och kunna ta lite bättre betalt för sin råvara när man har den här typen av spårbarhet.

Som konsument får du reda på hela produktens historia genom att scanna QR koden på förpackningen.

– Då får du reda på allt från vem som är producenten, vilken gård och när sattes det här fröet eller kornet i backen? Men även hur mycket kväve har man lagt på åkern och hur långt har råvarorna färdats. Det blir en hel del information att ta till sig.

Just nu används plattformen på en mängd variation av produkter. Allt från mjöl och gryner till rapsolja, olivolja, och alla produkter som går att hitta på Systembolaget. Men det pågår projekt kopplat till animalieproduktion som ska vara klart till mars 2023.

Faktaruta:

En blockkedja är en distribuerad och fördelad databas som strävar efter att lösa problemet med centraliserade databaser. En decentraliserad blockkedja gör det möjligt att lagra data på ett säkert sätt där informationen lagras på många ställen samtidigt.

Alla i kedjan har tillgång till fullständig information från alla de olika aktörer som berör just deras uppgift. Man kan se det som att alla har tillgång till en kopia av samma ”digitala liggare”. När en transaktion inträffar, uppdateras alla kopior av denna liggare. Det betyder i praktiken att alla de olika datorsystem som ingår i kedjan kommer vara uppdaterade. Den information som läggs till i kedjan ordnas i block. Varje enskilt block är krypterat och kopplat till föregående block. För att åstadkomma det används en krypterad kod kallad hash, samt en tidskod.

Resultatet är att blockkedjan kan verifieras på ett helt säkert sätt. Inga block kan heller raderas, vilket gör att ingen av parterna som ingår kan på egen hand göra ändringar, utan att det märks för alla andra parter. Blockchain-tekniken tillåter också att man inför en begränsning på hur den digitala informationen får replikeras.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Starta prenumeration