Adobe Stock 70254937

Sjömat på menyn

Sverige har goda förutsättningar att utveckla produktion och förädling av sjömat. Men det krävs ökade satsningar på näringen

– Nya rätter av sjömat som tång av olika slag, sjöpung eller musselfärs är bra för hälsan, välmåendet och livsmedelsförsörjningen, menar Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena.

Sweden Food Arena har tillsammans med Innovatum Science Park under 2022 gjort en kartläggning i syfte att identifiera och kartlägga företagens behov av ny kunskap och innovation för sjömat.

– Sjömaten har stor potential att bidra till omställningen, och vi har försökt hjälpa utvecklingen framåt genom att identifiera behov och möjligheter för att kunna öka den svenska produktionen, berättar Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena.

De har pratat med hela värdekedjan och fått en helhetsbild på övergripande nivå av vad som krävs. Nu efterfrågar de fortsatt ökade satsningar på sjömaten, men även en samordning av insatser längs hela värdekedjan. Kerstin Eriksson kan inte nog poängtera vikten av att öka intresset för sjömaten, vilka produkter som kan utvecklas, och vilken effekt det skulle ge – både för hälsan, välmåendet och livsmedelsförsörjningen.

– Vi vill att sjömaten ska ätas av flera, av alla. För att det ska ske behöver produktionen utvecklas, produktfloran breddas och konsumenternas kunskap och nyfikenhet öka, menar Kerstin Eriksson.

Susanne Ekstedt är innovationsledare på Innovatum Science Park inom Marina Näringar och Innovationer och hon bekräftar det som Kerstin Eriksson säger.

– Det finns ett glapp i förädlingsledet som vi behöver täta. För att sjömaten ska finnas på var mans bord behöver vi lära oss att äta nya produkter av nya råvaror, säger Susanne Ekstedt.

Men de nya produkterna behöver också skapas och produceras. Tång av olika slag, sjöpung, musselfärs och varianter av ostron och för den delen fler, nya spännande arter har stor utvecklingspotential, liksom att använda hela fisken i stället för endast filéerna.

– Samtliga aktörer i kedjan måste göra mer för att nå dit. Handeln behöver utveckla kommunikationen, exempelvis fler recept, så att yngre konsumenter med spänning och förväntan väljer att tillaga sjömat och lyckas i köket. Förädlingsleden behöver mer kunskap kring produktionsprocessens betydelse för bevarande av näring, hälsosamt innehåll och sensorik. Näringen har behov två olika skalor av processkunskap, dels det småskaliga och diversifierade då man har en råvarubredd som man behöver testa på marknaden, dels kunskap om uppskalning av populära produkter, säger Kerstin Eriksson.

Susanne Ekstedt tror att ett produktionshotell skulle kunna vara en del av lösningen för en snabbare utveckling.

– Det vore fantastiskt att ha ett ställe där små serier kan produceras och testas på marknaden, säger hon. Vi kan fånga frågorna och få det att hända, men branschen behöver investeringar för att öka tillväxten – inte bara privat riskkapital utan också investeringar från både region och staten.

Kerstin Eriksson poängterar att Sweden Food Arenas hela syfte med projektet är att skapa uppmärksamhet, fler insatser och ökat engagemang att innovera kring sjömaten med målet att företagen producerar och utvecklar nya hållbara och smakrika produkter som når konsumentens tallrik.

– När vi lyckas med det får vi dessutom hälsa och livskvalitet på köpet, säger Kerstin.

Nyfiken att läsa mer? Följ vårt nyhetsbrev