Adobe Stock 145633371

Stor ökning av vejping

Användningen av e-cigaretter, så kallade vapes, blir vanligare. Störst ökning syns bland unga vuxna, visar en ny rapport.

827f157b6801c956 800x800ar

Andelen unga vuxna i åldrarna 17–29 år som vejpar har ökat kraftigt, säger Martian Zetterqvist från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Rapporten visar hur användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter har förändrats under åren 2003–2022 i Sverige.

– Rapporten är baserad på självrapporterade uppgifter, cirka 18 000 personer i åldrarna 17–84 år svarar varje år, säger Martina Zetterqvist utredare på CAN.

2022 svarade 14 procent av de tillfrågade att de hade vejpat den senaste månaden, en ökning från fyra procent året innan

– Andelen som vejpat har ökat under 2022. Det är framför allt unga vuxna som använder produkterna, säger Martina Zetterqvist.

Organisationen har sett samma trend i den undersökning som de gör bland skolelever. Även snusanvändandet ökar, då andelen kvinnor som snusar fortsätter att öka. För män har snusningen legat på en ganska jämn nivå de senaste åren. Sedan ett par år ställs särskilda frågor kring vitt snus, en produkt som innehåller nikotin.

– Vitt snus är en relativt ny produkt och vi ser att det är absolut vanligast bland unga vuxna och att användningen fortsätter att öka, säger Marina Zetterqvist.

Det vita snuset är ungefär lika vanligt bland kvinnor och män, till skillnad från det traditionella tobakssnuset som fortfarande är vanligast bland män.

Rapporten visar även att cigarettrökning fortsätter att minska något.

– Vi ser att 30 procent av de svarande hade snusat, rökt cigaretter eller vejpat minst en gång den senaste månaden säger Martina Zetterqvist.

”Andelen som vejpat har ökat under 2022. Det är framför allt unga vuxna som använder produkterna.”

Martina Zetterqvist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev