Stora Coop Vastberga 004

Enklare att följa hållbart i matkorgen

Hur mycket vatten gick det åt för att odla produkten? Skövlas regnskog för att kunna tillverka den? Hur har villkoren för arbetarna på fabriken varit?

Precis som Coop för 75 år sen var först med att visa innehållsförteckningar på varorna blir Coop snart först med att berätta hållbarhetsavtrycket på all mat de säljer.

Hållbarhetsdeklarationen har utvecklats under två år och kommer att bli den mest heltäckande hållbarhetsredovisningen av livsmedel som finns. Det har krävts stort internt arbete för att få till metodiken kring hur en varas hållbarhetsavtryck ska beräknas och kommer att finnas för alla 17 000 livsmedel. På varje matvara kommer man kunna se produktens påverkan utifrån de tio aspekter som WWF och livsmedelsbranschens 15 största aktörer enats om.

– Det fantastiska med hållbarhetsdeklarationen är att vi kan använda den själva i våra inköp för att förflytta vårt utbud i en mer hållbar riktning. Och dessutom är det ett fantastiskt verktyg för våra kunder och medlemmar att få svar på frågor som de undrat över – och framför allt få hjälp att göra mer hållbara val! Genom att öka transparensen om matens innehåll och hur den påverkar jordens resurser, klimat och samhälle, vill vi driva mat-Sverige framåt för en mer hållbar konsumtion, säger Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet på Coop Sverige.

Hållbarhetsdeklarationen kommer finnas tillgängliga online och i butik genom en app där man kan scanna en varas streckkod och få fram all information. Hållbarhetsdeklarationen kommer finns tillgänglig för konsumenter från våren 2021.

B1b99d22c21928c8 800x800ar

”Genom att öka transparensen om matens innehåll och hur den påverkar jordens resurser, klimat och samhälle, vill vi driva mat-Sverige framåt för en mer hållbar konsumtion”

Charlotta Szczepanowsk
P132 scaled