Evenemang

31 augusti 2021, Hem till Gården, Slånbärsvägen 13, Västerås

Styrelsekonferens

Styrelsekonferens Förbundet Agenda 2030

Hoj rosten for hallbar utveckling
22 juni 2021, kl. 10.00- 11.00 Digitalt

Det hållbara Sverige skapas lokalt

SKR och fyra svenska städer genomför i år frivilliga granskningar som en del i FN:s uppföljning av Agenda 2030. SKR:s rapport, ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” syftar till att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. Välkommen till ett webbinarium där SKR, de fyra städerna samt fler gäster diskuterar lärdomar och insikter utifrån de frivilliga granskningarna.

17 juni 2021, Vallby Friluftsmuseum 14.30-17.00

Styrelsemöte

Styrelsemöte för alla ledamöter i Förbundet Agenda 2030

Lets w together 2