Evenemang

31 augusti 2021, Hem till Gården, Slånbärsvägen 13, Västerås

Styrelsekonferens

Styrelsekonferens Förbundet Agenda 2030

Hoj rosten for hallbar utveckling
22 juni 2021, kl. 10.00- 11.00 Digitalt

Det hållbara Sverige skapas lokalt

SKR och fyra svenska städer genomför i år frivilliga granskningar som en del i FN:s uppföljning av Agenda 2030. SKR:s rapport, ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” syftar till att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. Välkommen till ett webbinarium där SKR, de fyra städerna samt fler gäster diskuterar lärdomar och insikter utifrån de frivilliga granskningarna.

17 juni 2021, Vallby Friluftsmuseum 14.30-17.00

Styrelsemöte

Styrelsemöte för alla ledamöter i Förbundet Agenda 2030

Lets w together 2
20 maj 2021, Digitalt kl.18.30-20.30

Stadens gröna ytor - för dig som privatperson eller förening

Seminariet riktar sig till dig som privatperson eller föreningsaktiv som är intresserad av att delta i arbetet för ökad artrikedom utmed våra lokala vägkanter och få konkreta tips på hur du kan bidra till att gynna bin, insekter och blommor i din närhet.

Vad kan man göra för att gynna biologisk mångfald?
Hur skapar man artrika grönytor?
Hur gynnar man pollinatörer?

Konferensen som är kostnadsfri, arrangeras av Naturskyddsföreningen i Västerås, Naturskyddsföreningens rikskansli, Studiefrämjandet och Västerås stad.

Inbjudan till kretskonferens Vasteras dag p df