Evenemang

21 september 2020, Klimatwebinar: Kl. 17-18. Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Gör skillnad! Från klimatångest till handlingskraft.

Författarna Emma Sundh och Maria Soxbo föreläser digitalt utifrån sin bok Gör skillnad! - Från klimatångest till handlingskraft.

Klimatwebinar Jarna
5 juni 2020, Fredag 5 juni 2020 kl. 08:45–09:45 Online

Hur ser energianvändningen ut i framtidens samhälle?

Elsystemet förändras i grunden. Förnybar elproduktion byggs ut i en aldrig tidigare skådad takt och allt fler processer elektrifieras. Samtidigt som elanvändningen behöver öka i transport- och industrisektorerna finns en stor lönsam och tekniskt genomförbar effektiviseringspotential inom samtliga sektorer. När systemet förändras behöver även användningen göra det.

Natur
1 juni 2020, Distans

Distanskurs Miljö och klimat Agenda 2030

Miljö och klimat Agenda 2030 distanskurs

Vi står inför stora utmaningar lokalt och globalt. Hur kan vi bidra till att vi uppnår de globala målen? Kursen tar itu med frågan. Tillsammans söker vi svaren.

Vlogga